0007L Pásový robot, bezdrátový systém řízení, platforma

Plně funkční model autonomního robota s diferenciálním systém řízení podvozku. Pohon zajišťují dva DC motory, které skrze čelní převodovku pohání ozubené kolo pásového pojezdu. Věž robota je usazena na axiálním ložisku a skrze převod v horizontální rovině řízena RC servomotorem. Druhý RC motor zajišťuje pohyb věže ve vertikální rovině. Robota je možné osadit širokou škálou senzorů, modulů a uchopovačů.

Komponenty potřebné pro stavbu modelu

Komponenta Název Množství Vyobrazeni
1005 Pásek 6_0,8 4 __alt__
1006 Pásek 7_0,8 2 __alt__
1009 Pásek 15_0,8 8 __alt__
1010 Pásek 20_0,8 3 __alt__
1041 Čtvrtkruh 0,8 8 __alt__
1052 Profil L15×1_0,8 2 __alt__
1053 Profil L20×1_0,8 2 __alt__
1101 Deska 2×2_0,8 6 __alt__
1103 Deska 7×3_0,8 2 __alt__
1104 Deska 9×5_0,8 5 __alt__
1113 Profil U1×5×3×1_0,8 12 __alt__
1134 Plastová deska 12×3 6 __alt__
1151 Podložka d=10 120 __alt__
1221 Profil U1×3×1 malý 18 __alt__
1252 Profil L1×1_0,8 4 __alt__
1281 Úhelník 16 __alt__
1313 Levý disk kola pro pás 12 __alt__
1314 Pravý disk kola pro pás 12 __alt__
1315 Střední díl kola pro pás 2 __alt__
1353P Osa profilová 4×95 2 __alt__
1354 Osa O4×45 4 __alt__
1354P Osa profilová 4×45 1 __alt__
1360 Osa 65mm ukončená závity 4 __alt__
1365 Konzolová osa 10 __alt__
1365L Konzolová osa L=35 (1368) 2 __alt__
1381 Stavěcí šroub M4×4 25 __alt__
1400 Elastický kroužek malý 6×3 25 __alt__
1401 Staváček 25 __alt__
1402 Plastický staváček profilová osa 5 __alt__
1403 Spojka os 4 __alt__
1459 Ozubené kolo 70Z 2 __alt__
1465 Deska axiálního ložiska 1 __alt__
1466 Náboj kola kruhový profil 5 __alt__
1467 Kulička pro axiální ložisko 16 __alt__
1495 Klec motoru 2 __alt__
1496 Motor 2 __alt__
1511 Matka M4_2,2 280 __alt__
1514 Šroub M4×6 198 __alt__
1515 Šroub M4×8 2 __alt__
1516 Šroub M4×12 6 __alt__
1517 Šroub M4×16 20 __alt__
1609F Plastový nýt samička 18 __alt__
1609M Plastový nýt samec 18 __alt__
1624 Gumový pás 500mm 2 __alt__
1801 Ozubené kolo 10Z M1 6 __alt__
1805 Ozubené kolo 30Z M1 7 __alt__
1810 Ložisko 13 __alt__
1820 Naboj ozubeneho kola 5,7mm profilovy 6 __alt__
1823 Náboj ozubeného kola 11,4 kruhový průřez 17 __alt__
1830 Redukce na osu motoru d=2mm 2 __alt__
a1466 Náboj pro axiální ložisko 2 __alt__
ME0021 Šroub M2,5×10 8 __alt__
ME0022 Matka M2,5_2 8 __alt__
ME1402 Digital out-servo 2 __alt__
ME2205 Páka serva 2 __alt__
ME2209 Plastová podložka D=7 l=2,3 10 __alt__
ME5006 Rameno 7×3 2 __alt__
ME5010 Klec serva 9×5 1 __alt__
ME5011 Klec serva mala 1 __alt__
ME5015 U deska 7×3 0_8 1 __alt__
MEKB01 Napájecí kabel 15 cm 1 __alt__
MEKS01 Digitalní výstup – servomotor 25 cm 2 __alt__
MEMO02 Li-Ion baterka s nabíječkou 1 __alt__

Ke stažení

SKP Model: