SA02 Tlakoměr

Kategorie: SA (analogový senzor)

Analógový senzor SA02 je integrovaný kremíkový tlakový senzor Freescale Semiconductor MPX4115AS pripevnený na plošný spoj s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech). Indikačná LED1 svieti, ak je prítomné napájacie napätie 5 V.

Tlakomer MPX4115AS je integrovaný kremíkový senzor atmosférického tlaku navrhnutý pre použitie v altimetroch (meranie nadmorskej výšky) a barometroch. Snímacím prvkom MPX4115AS je tenká membrána, ktorá sa deformuje v závislosti na veľkosti atmosférického tlaku. Deformácia membrány mení kapacitu medzi podkladovou doskou, a membránou. MPX4115 obsahuje aj vyhodnocovaciu elektroniku, ktorá prevádza zmenu kapacity snímacieho elementu na analógové výstupné napätie.

Základné parametre senzora SA02 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <12 mA
Měřicí rozsah 15–115 kPa
Pracovní teplota –40 .. 125 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * Příklad PressureMeterExample bude každých 200 milisekund do konzole vypisovat
 * aktuální hodnotu atmosférického tlaku naměřenou senzorem připojeným
 * k analogovému vstupu AIN1.
 */
package jBotBrain2.PressureMeterExample;

import jBotBrain2.hw.*;
import jBotBrain2.sensors.PressureMeter;

public class PressureMeterExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    PressureMeter pressure = new PressureMeter(AnalogInput.A);
    while (true) {
      System.out.print("Atmosfericky tlak:" + pressure.getFloatValue() + " Pa\r");
      Thread.sleep(200);
    }
  }
}