SA05 Infračervený dálkoměr 20-150 cm

Kategorie: SA (analogový senzor)

Analógový senzor SA05 je infračervený diaľkomer GP2Y0D02YK od firmy SHARP pripevnený na plošný spoj s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech).

Infračervený diaľkomer GP2Y0D02YK má v jednom plastovom puzdre infračervenú LED (vysielač), lineárne pole CCD (prijímač) a potrebnú elektroniku (oscilátor, napäťový regulátor, výstupný obvod). Diaľkomer používa na meranie vzdialenosti triangulačnú metódu. Svetelný lúč vyslaný IR LED sa odrazí od prekážky a dopadne na snímací prvok diaľkomera. Podľa toho, na ktorú časť snímacieho prvku dopadne odrazený lúč určí senzor uhol dopadu. A podľa uhla dopadu určí senzor vzdialenosť senzora od prekážky.

Výstupom senzora SA05 je analógové napätie úmerné vzdialenosti senzora od prekážky. Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho merania je potrebné udržiavať optiku senzora čistú. Rovnako tak má na presnosť merania vplyv aj vzájomná poloha senzora a prekážky. V ideálnom prípade by mala byť prekážka v rovnobežnej rovine so senzorom.

Základné parametre senzora SA05 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <22 mA
Měřicí rozsah 20–150 cm
Pracovní teplota –10 .. 60 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * Příklad IrDistanceMeterExample bude do konzole každých 200 milisekund vypisovat
 * naměřenou vzdálenost z dálkoměru SA05 připojeného k analogovému vstupu AIN1.
 */
package jBotBrain2.IrDistanceMeterExample;

import jBotBrain2.hw.*;
import jBotBrain2.sensors.IrDistanceMeter;

public class IrDistanceMeterExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    IRDistanceMeter ir = new IRDistanceMeter(AnalogInput.A, IRDistanceMeter.SA05);
    while (true) {
      System.out.print("Vzdalenost: " + (int) ir.getDistanceCM() + " cm\r");
      Thread.sleep(200);
    }
  }