SD04 Enkodér

Kategorie: SD (digitální senzor)

Senzor SD04 je štrbinový optočlen OPB610 umiestnený na plošnom spoji s rozmermi 14,6 mm x 6,4 mm. Šírka štrbiny optočlena je 5 mm. SD04 je konštrukčne prispôsobený pre použitie v zostave inkrementálneho enkodéra v prevodovkách kovového konštrukčného systému Eitech. Napájanie, a logický výstup SD04 je vyvedené na trojžilovom kábli s nakrimpovaným konektorom NSL25–3. Logický výstup SD04 je 1 ak je štrbina voľná, a 0 ak je v štrbine cudzí predmet. Zostava enkodéra je doplnená o kódovacie koliesko.

Pri regulácii otáčok jednosmerných motorov je potrebné poznať skutočné otáčky motora. Meranie otáčok je možné vykonať napríklad pomocou takzvaného optického rotačného enkodéra. Enkodér je elektromechanické zariadenie. Mechanickou časťou je kotúčspriahnutý s hriadeľom motora (prípadne s nejakým kolesom prevodovky). Kotúč má po obvodedrážky, ktoré sú presvecované najčastejšie pomocou LED. Drážky po obvode kotúča striedavo zakrývajú svietiacu LED. Prerušovaný svit LED je na opačnej strane kotúča snímaný napríklad fototranzistorom. Počet drážok na obvode kotúča určuje výstupnú charakteristiku optického enkodéra, ktorou je počet impulzov na jednu otáčku.

Technické parametre senzora SD04 sú v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <15 mA
Měřicí rozsah 0/1
Pracovní teplota –20 .. 85 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * V příkladu připojíme k digitálnímu vstupu IN1 enkodér (modul SD 04)
 * a budeme do konzole vypisovat počet impulsů a frekvenci.
*/
package jBotBrain2.DigitalInExample;
import jBotBrain2.hw.*;

public class DigitalInExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    Counter cnt = new Counter(DigitalInput.A);
    while (true) {
      System.out.print("Pocet impulsu: " + cnt.getEdgeCount() + ", frekvence: " + cnt.getFrequency() + " Hz \r");
      Thread.sleep(300);
    }
  }
}