Hlavní stránka

Vážení zákazníci, vítejte na stránkách společnosti Mechatronic Education spol. s r.o., která se zabývá vývojem, produkcí a prodejem komplexních výukových pomůcek pro podporu technického vzdělávání.

Veškeré naše produkty jsou vyvíjeny jakožto výukový nástroj a motivační prostředek pro studenty technických středních, vyšších a vysokých škol.

Studenti, kteří s našimi produkty pracují a plní zadané úlohy, pronikají hlouběji do oborů mechatroniky, průmyslové robotiky a automatizace, elektrotechniky a informatiky.

Oproti jiným stavebnicím nabízí náš systém širší možnosti simulace reálných prostředí.

Díky kovovému konstrukčnímu systému, přirozeným strojírenským spojům a komponentám, výukový systém nezakrývá realitu a nutí studenty přemýšlet o pojmech jako je hmotnost celé soustavy, její setrvačné síly, účinnost ložisek a převodovek.

Lze bez nadsázky říci, že náš systém se přibližuje k realitě tak, jak je to z praktického výukového procesu možné.

Výukový systém klade důraz na formulaci příkladu a z ní postupně logicky vyplývající potřebu znalostí nových věcí, na rozdíl od často používaného způsobu výuky, kdy se předem přednesou fakta a teprve po uzavření tématického celku se ukáže příklad aplikace těchto poznatků.