Extended Mechatronic Set 01

__alt__ Extend Mechatronic Set 01 (EMS01) je výuková pomůcka a motivační prostředek určený pro podporu technického vzdělávání na úrovni středních odborných, vyšších a vysokých škol.

Umožňuje praktické procvičování úloh spojených se studiem problematiky průmyslové automatizace, robotizace a programování.

Základ setu tvoří stavebnice plně funkčního robotického manipulátoru s třemi stupni volnosti, zakončeného univerzálním programovatelným uchopovačem.

Cílem setu je seznámit studenty se základy konstrukce robotických manipulátorů, jejich vlastnostmi a programováním.

Set je rozšířením základní sady BLS.

Set rozvíjí týmovou práci a tvůrčí přístup. Vybízí k hledání originálních řešení za pomocí experimentů.

Dodávka obsahuje:

Označení Popis Množství
sada Kovové a plastové montážní díly 1
ME1403 Krokový motor 1
ME1401 Digitální RC servomotor 3
MEPRGS Programátor digitálních serv 1
sada Propojovací kabely k senzorům a modulům 1
sada Montážní nástroje a přípravky 1
  CAD 3D modely a návody ve formátu skp 1
  Instalační CD s programy a příklady 1

Modely setu

Id Název Množství Vyobrazení
0003L Robotický manipulátor 1 __alt__

Výuková témata setu

  • Základní souřadné systémy
  • Robotické souřadné systémy
  • Složitost řízení
  • Kinematické vazby
  • Kinematické řetězce
  • Prostory v robotice
  • Topologie robotů