O nás

Mechatronic Education spol. s r.o.

se zabývá vývojem, výrobou a prodejem specializovaných odborných učeben pro středoškolské, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Zaměstnanci naší společnosti mají rozsáhlé praktické zkušenosti s vývojem, výrobou a dodávkami automatizační a regulační techniky, informačních a řídících celků, telekomunikačních a sdělovacích sítí. Podíleli se na vývoji parciálních subdodávek řídících a informačních technologií pro společnosti jako jsou NOKIA, ČEZ, SIEMENS …

Poznatky z průmyslové činnosti přetváříme do edukačních systémů. Každá aktivita realizovaná studentem formou funkčního modelu, softwarového algoritmu, nebo zapojení má svůj předobraz v běžné průmyslové praxi.

Didaktické postupy, metodické návody, teoretické základy jsou ověřovány přímo ve vzdělávacím procesu a systematicky aktualizovány.

Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zejména pak pedagogickou fakultou, přírodovědeckou fakultou a fakultou výrobních technologií přináší do systému nezbytnou didaktiku.

Produkty se uplatňují v předmětech:

 
Odborná praxe Informační a komunikační technologie
Hardware Základní programové vybavení
Aplikační programové vybavení Počítačové sítě
Programování a vývoj aplikací Měření a regulace
Stroje a zařízení Elektrotechnická měření
Elektrotechnická zařízení Fyzikální chemie
Fyzika a numerická matematika Montáž, servis a opravy výrobků
Výrobní stroje a linky Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek
Digitální technika Telekomunikace
Logické řízení Spojité a diskrétní řízení
Mikroprocesory a senzory v praxi Automatizační technika
Mechatronika Technická zařízení budov

Produkty jsou vhodné pro obory:

 
18–20-M/01 Informační technologie 23–41-M/01 Strojírenství
23–44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23–45-L/01 Mechanik seřizovač
23–45-L/02 Letecký mechanik 23–45-M/01 Dopravní prostředky
26–41-L/01 Mechanik elektrotechnik 36–45-M/01 Technická zařízení budov
26–45-M/01 Telekomunikace 26–41-M/01 Elektrotechnika
78–42-M/01 Technické lyceum 78–42-M/06 Kombinované lyceum
39–41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 23–41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM
23–41-N/06 Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů 26–41-N/01 Elektrotechnika – mechatronické systémy
26–41-N/03 Automatizace a informatika 26–47-N/03 Informační technologie ve strojírenství
26–47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie 26–47-N/12 Výpočetní technika a programování
26–47-N/05 Informační a komunikační technologie