Sety

Obecně o nabízených produktech

Výukové sety jsou postaveny na pomyslných čtyřech základních pilířích, které definují nejen jejich samotný obsah, ale odrážejí i podstatu vědního oboru, známého pod názvem „mechatronika“.

__alt__ Konstrukční subsystém zastupuje oblast mechaniky a strojírenství
__alt__ Elektronický subsystém zastupuje oblast elektroniky a zpracování elektrických/ne­elektrických veličin
__alt__ Vývojový a CAD software zastupuje oblast softwarového inženýrství
__alt__ Metodické materiály pomocí kterých vede učitel žáka vzdělávacím procesem, zastupují oblast řízení a management vývojového procesu

Konstrukční subsystém

__alt__ Je zastoupen souborem prefabrikovaných konstrukčních dílů, zahrnujících nejen samotné profily, desky, nosníky, ale i hřídele, převodovky, motory, ložiska, pojezdová kola, pásy, pružiny, spojovací a ostatní konstrukční materiál. Díky obecnosti a škálovitosti dílů je možné budovat rozsáhlé mechatronické systémy v této kategorii s neobvyklou přesností a funkčností.

Elektronický subsystém

__alt__ Jádro elektronického systému tvoří počítač jBotBrainII (EduPLC), doplněný o komplexní systém senzorů a inteligentních modulů.

Senzory vytvářejí základ pro měření neelektrických veličin a jejich škála a rozmanitost kopíruje běžnou průmyslovou praxi.

Moduly pak vystupují buď v roli sofistikovaných výstupních zařízení, například RGB dioda, nebo přebírají roli regulátorů DC motorů, popřípadě řadičů krokových motorů.

Kombinací senzorů, řídícího počítače a modulů společně s konstrukčním systémem vzniká vysoce modulární systém, jehož hranice jsou omezeny pouze kreativitou studenta.

Vývojový software a CAD

__alt__ Pro studenty je připraven vysoce sofistikovaný vizuální vývojový systém jBlocks, který umožňuje studentům programovat mechatronickou soustavu buď pomocí tzv. programových grafů (PG), nebo skrze průmyslový standard, tzv. žebříčkové digramy (kontaktní schémata, Ladder diagramy, LD).

Součástí jBlocks je i vývojový systém pro tvorbu vyšších stupňů řízení. Tento systém umožňuje studentům integrovat výpočetní výkon „okolního světa“ reprezentovaného například mobilními telefony, tablety, notebooky do svých mechatronických soustav.

Systém umožňuje vizualizovat naměřené hodnoty senzorů formou grafických výstupních prvků (časový čárový graf, kruhový graf, analogový měřící přístroj atd…), popřípadě vytvářet nové „virtuální“ vstupní zařízení, jako jsou tahové potenciometry, spínače, přepínače atd…

Speciálními vstupními prvky je umožněno předávat informace (bezdrátově, skrze TCP/IP sítě, či pomocí sériového rozhraní) z integrovaných senzorů (např. tabletu) řídícímu počítači soustavy.

Pro vysoké školy tvoří základ pro programování soustav vývojové prostředí Eclipse, doplněné o projektového původce, který usnadňuje založení softwarového projektu a jeho následný management.

Návrh řízené soustavy je efektivně možný pouze pomocí 3DCAD systému. Součástí setů je kompletní CAD systém pro virtuální návrh soustav. Každý konstrukční, nebo elektronický prvek má svůj předobraz v 3D modelu. Samotné vzorové soustavy jsou pak dodávány jako plnohodnotně editovatelné 3D modely, které může student bez obtíží modifikovat a vytvářet pak na základě jejich vzoru vlastní řešení specifické úlohy.

Metodické materiály

__alt__ Sety obsahují vedle plných 3D modelů soustav také celou řadu metodických materiálů, pomocí kterých vede učitel studenta. Materiály obsahují vzorové příklady řešení praktických problémů vycházející z průmyslové praxe.