Modely

0001L CNC vertikální vyvrtávačka

Model plně funkčního výrobního CNC automatu s revolverovým podavačem obrobků. Vřeteno vrtačky tvoří DC motor s vrtákem o průměru 2mm. Otáčky vřetene se nastavují pomocí kruhového potenciometru. Vertikální osu Z pohání skrze šroubový převod krokový motor. Počátek

0012L Kolový robot, Ackermannuv systém řízení, sledovač čáry

Plně funkční model autonomního robota s „Ackermannuv“ systémem řízení. Pohon robota zajišťuje DC motor, směr pohybu řídí RC servomotor. Senzorický subsystém tvoří pole tří infračervených dálkoměrů a dvou taktilních spínačů. Pro sledování dráhy je robot doplněn čárovým senzorem.

0011L Kolový robot, diferenciální systém řízení, sledovač čáry

Plně funkční model kolového autonomního robota s diferenciálním systémem řízení podvozku. Základ robota tvoří dva DC motory, které skrze šnekovou převodovku pohání kolové nápravy. Senzorický subsystém tvoří čárový senzor. Podvozek robota doplňuje ostruhové kolečko.

0007L Pásový robot, bezdrátový systém řízení, platforma

Plně funkční model autonomního robota s diferenciálním systém řízení podvozku. Pohon zajišťují dva DC motory, které skrze čelní převodovku pohání ozubené kolo pásového pojezdu. Věž robota je usazena na axiálním ložisku a skrze převod v horizontální rovině řízena RC

0006L Pásový robot, bezdrátový systém řízení, manipulátor

Plně funkční model autonomního robota s diferenciálním systém řízení podvozku. Pohon robota tvoří dva DC motory, které skrze šnekovou převodovku pohání ozubené kolo pásového pojezdu. Pomocí RC servomotoru se skrze pružné táhlo ovládá čelní uchopovač, který slouží k manipulaci

0003L Robotický manipulátor

Model plně funkčního robotického manipulátoru s třemi stupni volnosti, zakončeného univerzálním programovatelným uchopovačem.

Model se skládá ze tří základních konstrukčních skupin:

0013L BLS výukový panel

Konstrukce výukového panelu je modulární. Základ modelu tvoří rám z ocelového profilu, do nějž se vsazují specializované výukové panely. Panely mohou obsahovat senzory, moduly a aktuátory. Moduly a senzory lze snadno přidávat, či odebírat dle potřeby a výukového plánu.