Software

jBlocks

Vývojové prostředí jBlocks slouží k programování počítače jBotBrain II (EduPLC), skrze vizuální funkční bloky. Studenti se pomocí tohoto nástroje učí základům algoritmizace a programování.

jBlocks

Vývojové prostředí umožňuje programovat řídící počítač dvěma základními způsoby, a to pomocí tzv. programových grafů (PG) a ladder diagramů (LD). Programové grafy urychlují proces výuky programování a umožňují studentovi plně se soustředit na algoritmus úlohy bez nutnosti znalosti syntaxe programovacího jazyka. PG zrychlují proces výuky, jelikož student se může soustředit na těžiště informací, které spočívá v pochopení kontextu úlohy v rámci řízení průmyslového procesu.

Ladder diagramy (LD) vycházejí z průmyslového standardu tzv. kontaktních schémat. Jsou primárně určeny k procvičování automatizačních úloh logického řízení bez potřeby hlubší znalosti algoritmizace.

Kromě toho je také možné vytvářet vlastní interaktivní ovládací panely (Dashboard). Ty se mohou skládat z několika prvků, které umožňují zobrazování naměřených hodnot nebo odesílání nových.

Eclipse IDE

Vývojové prostředí Mechatronic Education Development Environment využívá známé vývojové prostředí Eclipse a umožnuje vytvářet programy pro řídící počítač jBotBrain II v programovacím jazyce Java. Studenti dostávají skrze vývojové prostředí Eclipse do rukou plně profesionální vývojové prostředí běžné v průmyslové praxi. K jeho zvládnutí ve spojení s počítačem jBotBrain II slouží rozsáhlá příručka, kterou dodáváme ve formě PDF na instalačním CD.

Eclipse IDE

Prostředí obsahuje tzv. projektového průvodce, který nastaví veškeré nezbytné parametry pro úspěšné sestavení programu včetně jeho následného zavedení do paměti jBotBrain II.