0003L Robotický manipulátor

Model plně funkčního robotického manipulátoru s třemi stupni volnosti, zakončeného univerzálním programovatelným uchopovačem.

Model se skládá ze tří základních konstrukčních skupin:

  • Základna s axiálním ložiskem a 70Z M1 ozubeným kolem. Polohování ramene manipulátoru v horizontální poloze zajišťuje krokový motor zakončený 10Z M1 pastorkem.
  • Rameno manipulátoru se dvěma programovatelnými servomotory.
  • Uchopovač ovládaný digitálním servomotorem.
Stupeň Rozsah
Horizontální rovina ±90°
Rameno 1 ±45°
Rameno 2 ±45°
Uchopovač 0..45°

Model umožňuje kontinuální práci v rozsahu do 8 hodin. Opakovatelná přesnost v horizontální rovině ±0,5°, ve vertikální rovině ±1,5°.

Komponenty potřebné pro stavbu modelu

Komponenta Název Množství Vyobrazeni
1001 Pásek 2_0,8 4 __alt__
1002 Pásek 3_0,8 2 __alt__
1004 Pásek 5_0,8 30 __alt__
1007 Pásek 9_0,8 9 __alt__
1009 Pásek 15_0,8 2 __alt__
1102 Deska 3×3_0,8 4 __alt__
1104 Deska 9×5_0,8 2 __alt__
1112 Profil U1×11×5×1_0,8 2 __alt__
1113 Profil U1×5×3×1_0,8 6 __alt__
1134 Plastová deska 12×3 4 __alt__
1135 Plasstová deska 6×6 4 __alt__
1151 Podložka d=10 116 __alt__
1252 Profil L1×1_0,8 7 __alt__
1271 2ZProfil 7 __alt__
1351P Osa profilová 4×35 1 __alt__
1355 Osa O4×55 1 __alt__
1355P Osa profilová 4×55 2 __alt__
1365 Konzolová osa 8 __alt__
1381 Stavěcí šroub M4×4 22 __alt__
1400 Elastický kroužek malý 6×3 2 __alt__
1401 Staváček 22 __alt__
1402 Plastický staváček profilová osa 2 __alt__
1459 Ozubené kolo 70Z 1 __alt__
1465 Deska axiálního ložiska 1 __alt__
1466 Náboj kola kruhový profil 2 __alt__
1467 Kulička pro axiální ložisko 16 __alt__
1478 Ozubené kolo 30Z se staváčkem 2 __alt__
1511 Matka M4_2,2 193 __alt__
1514 Šroub M4×6 132 __alt__
1515 Šroub M4×8 14 __alt__
1516 Šroub M4×12 10 __alt__
1517 Šroub M4×16 4 __alt__
1801 Ozubené kolo 10Z M1 1 __alt__
1810 Ložisko 5 __alt__
1820 Naboj ozubeneho kola 5,7mm profilovy 1 __alt__
1861 Páka 2 __alt__
a1466 Náboj pro axiální ložisko 2 __alt__
ME0001 Šroub M4×6 D84 16 __alt__
ME0021 Šroub M2,5×10 12 __alt__
ME0022 Matka M2,5_2 12 __alt__
ME0023 Šroub M3×6 4 __alt__
ME1401 Digital Servo 3 __alt__
ME1403 Krokový motor 1 __alt__
ME2205 Páka serva 2 __alt__
ME2206 Ozubené kolo pro servo Z30 1 __alt__
ME2209 Plastová podložka D=7 l=2,3 22 __alt__
ME2211 Plastová podložka D=8 l=1 1 __alt__
ME2213 Samolepící plastová deska 5 __alt__
ME5003 Deska eflektoru 1 __alt__
ME5004 Rameno 9×3 2 __alt__
ME5006 Rameno 7×3 4 __alt__
ME5011 Klec serva mala 2 __alt__
ME5014 Deska eflektoru 1 __alt__
ME5015 U deska 7×3 0_8 2 __alt__
ME5020 L Deska 10×3 2 __alt__
ME5021 Závaží 6 __alt__
ME5022 Prst pro eflektor levý 2 __alt__
ME5024 Pásek L 2 __alt__
ME5026 Klec pro krokový motor U 1×5×5×1 1 __alt__
ME5038 Závaží 4 __alt__
MEKP01 Digitální výstup – servo programátor 1 __alt__
MEKS01 Digitalní výstup – servomotor 25 cm 3 __alt__
MEPRGS Programátor digitálních serv HPP-21 1 __alt__

Ke stažení

SKP Model: