SA01 Potenciometr

Kategorie: SA (analogový senzor)

Analógový senzor SA01 je potenciometer pripevnený na plošný spoj s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech). Hriadeľ potenciometra má priemer 4 mm.

Potenciometer je elektrická súčiastka – regulovateľný delič napätia (odoberá sa napätie len z určitej časti odporu, ktorým preteká elektrický prúd). Vo svojej podstate ide o rezistor s pripojeným bežcom, ktorý je v kontakte s odporovou vrstvou a ktorý je vyvedený na samostatný vývod. Výstupom senzora je analógové napätie úmerné uhlu natočenia hriadeľa.

Základné parametre senzora SA01 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <0,5 mA
Měřicí rozsah 0 .. 270 °C
Pracovní teplota –40 .. 125 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * Příklad AnalogExample bude číst stav potenciometru připojeného na analogový vstup 0
 * a do konzole vypisovat jak hodnotu napětí v milivoltech, tak i polohu osy potenciometru
 * v procentech. Zároveň umožní potenciometrem regulovat periodu blikání oranžové LED diody.
 */
package jBotBrain2.AnalogExample;
import jBotBrain2.hw.*;
public class AnalogExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    AnalogInput analog = AnalogInput.PINS[0];
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    int voltage;
    int percent = 0;
    int delta = 0;
    while (true) {
      voltage = analog.readValue_mV();
      delta = percent;
      percent = ((voltage - 5) * 100 / 4950);
      delta -= percent;
      if (delta != 0) {
        Led.ORANGE.set(Led.MODE_BLINK, percent * 3);
      }
      System.out.print("Poloha: " + percent + "% (U = " + voltage + " mV)\r");
      Thread.sleep(10);
    }
  }
}