SA04 Teploměr

Kategorie: SA (analogový senzor)

Analógový senzor SA04 je polovodičový teplotný senzor Microchip MCP9701A v puzdre TO-92 s prispájkovaným trojžilovým káblikom a nakrimpovaným trojpinovým konektorom NSG03. Výstupné napätie senzora SA04 je priamo úmerné meranej teplote. Prevodová konštanta senzora je 19.5 °C/mV, kde pri teplote 0 °C je výstupné napätie 400 mV.

Základné parametre senzora SA04 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr 6 μA
Měřicí rozsah –10 .. 125 °C
Pracovní teplota –10 .. 125 °C

Ke stažení

PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * Ppříklad ThermometerExample bude do konzole každých 200 milisekund vypisovat
 * naměřenou teplotu teploměru připojeného k analogovému vstupu AIN1.
 */
package jBotBrain2.ThermometerExample;

import jBotBrain2.hw.*;
import jBotBrain2.sensors.TemperatureSensor;

public class ThermometerExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    TemperatureSensor temp = new TemperatureSensor(AnalogInput.A);
    while (true) {
      System.out.print("Teplota: " + temp.getFloatValue() + " °C\r");
      Thread.sleep(200);
    }
 }
}