SA06 Infračervený dálkoměr 10-80 cm

Kategorie: SA (analogový senzor)

Analógový senzor SA06 je infračervený diaľkomer GP2Y0A21YK0F od firmy SHARP pripevnený na plošný spoj s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech).

Infračervený diaľkomer GP2Y0A21YK0F má v jednom plastovom puzdre infračervenú LED (vysielač), lineárne pole CCD (prijímač) a potrebnú elektroniku (oscilátor, napäťový regulátor, výstupný obvod). Diaľkomer používa na meranie vzdialenosti triangulačnú metódu. Svetelný lúč vyslaný IR LED sa odrazí od prekážky a dopadne na snímací prvok diaľkomera. Podľa toho, na ktorú časť snímacieho prvku dopadne odrazený lúč určí senzor uhol dopadu. A podľa uhla dopadu určí senzor vzdialenosť senzora od prekážky.

Výstupom senzora SA06 je analógové napätie úmerné vzdialenosti senzora od prekážky. Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho merania je potrebné udržiavať optiku senzora čistú. Rovnako tak má na presnosť merania vplyv aj vzájomná poloha senzora a prekážky. V ideálnom prípade by mala byť prekážka v rovnobežnej rovine so senzorom.

Základné parametre senzora SA06 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <22 mA
Měřicí rozsah 10–80 cm
Pracovní teplota –10 .. 60 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * Příklad IrDistanceMeterExample bude do konzole každých 200 milisekund vypisovat
 * naměřenou vzdálenost z dálkoměru SA06 připojeného k analogovému vstupu AIN1.
 */
package jBotBrain2.IrDistanceMeterExample;

import jBotBrain2.hw.*;
import jBotBrain2.sensors.IrDistanceMeter;

public class IrDistanceMeterExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    IRDistanceMeter ir = new IRDistanceMeter(AnalogInput.A, IRDistanceMeter.SA06);
    while (true) {
      System.out.print("Vzdalenost: " + (int) ir.getDistanceCM() + " cm\r");
      Thread.sleep(200);
    }
  }