SD01 Optobrána

Kategorie: SD (digitální senzor)

Digitálny senzor SD01 je štrbinový optočlen (optobrána) OMRON EE-SX1140 na plošnom spoji s rozmermi 46,5 mm x 26,5 mm a s montážnymi otvormi v rastri 10 mm. Senzor je doplnený o indikačnú LED (LED2).

SD01 je navrhnutý pre aplikácie, kde je potrebné detegovať prítomnosť predmetu v štrbine optočlena. Optočlen EE-SX1140 je tvorený IR LED a fototranzistorom v plastovom štrbinovom puzdre. Ak IR LED svieti na fototranzistor (štrbina je voľná), odpor fototranzistora je blízky nule. Na výstupe SD01 je logická 1, a indikačná LED svieti. V prípade, že do štrbiny sa dostane nejaký predmet, svetelný tok sa preruší a fototranzistor sa uzavrie. Logická hodnota na výstupe SD01 sa zmení na 0, indikačná LED zhasne.

Šírka štrbiny optočlena EE-SX1140 je 14 mm. Vstup pre napájanie a logický výstup je vyvedený na trojpinovom konektore NSL25–3.

Parametre senzora SD01 sú v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <30 mA
Měřicí rozsah 0/1
Pracovní teplota –28 .. 85 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * V příkladu připojíme k digitálnímu vstupu IN1 optozávoru (modul SD 01)
 * a budeme do konzole vypisovat počet impulsů a frekvenci.
*/
package jBotBrain2.DigitalInExample;
import jBotBrain2.hw.*;

public class DigitalInExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    Counter cnt = new Counter(DigitalInput.A);
    while (true) {
      System.out.print("Pocet impulsu: " + cnt.getEdgeCount() + ", frekvence: " + cnt.getFrequency() + " Hz \r");
      Thread.sleep(300);
    }
  }
}