Moduly

SI03 Ultrazvukový měřič vzdálenosti

Ultrazvukový merač vzdialenosti SI03 je senzor s I2C rozhraním. Používa pár ultrazvukových meničov T4016/R4016. T4016 je vysielač (reproduktor), R4016 je prijímač (mikrofón). Ultrazvuk sú mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou ako je

SI04 RGB senzor

RGB senzor SI04 je I2C senzor schopný rozpoznať farbu svetla odrazeného od objektu. Základom SI04 je integrovaný prevodník intenzity osvetlenia na frekvenciu TAOS TCS230D. Prevodník je kvôli dosiahnutiu lepších výsledkov merania doplnený o optiku, ktorá

SI05 Senzor čáry

Čiarový senzor SI05 bol navrhnutý pre potreby navigácie mobilných robotov po farebnej čiare na kontrastnom podklade (napríklad čierna čiara a biely podklad). Na sledovanie čiary používa senzor SI05 päť reflexných optočlenov QRD1114. Reflexný optočlen

SI06 Gyroskop

Základom I2C senzora SI06 je trojosí MEMS gyroskop s digitálnym výstupom L3G4200D od firmy ST Microelectronic. Tento senzor je pripojený k riadiacemu mikropočítaču ATmega48PA (AVR) cez sériové rozhranie SPI. L3G4200D posiela v pravidelných časových

Stránky