Moduly

jBBII-EduPLC jBotBrainII

Počítač jBBII-EduPLC je typickým představitelem tzv. jednodeskových počítačů (Single-Board Computer – SBC), který byl vyvinut s cílem poskytnout vzdělávacím institucím platformu pro výuku a demonstraci procesů v oblasti automatizace, aplikované robotiky,

MD01 LED

Modul MD01 je monochromatická LED so spínacím tranzistorom na plošnom spoji s rozmermi 26,5mm x 26,5mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech). Existujú štyri verzie modulu MD01. S červenou, zelenou, oranžovou a bielou

MD02 Relé

Modul MD02 je miniatúrne signálové relé OMRON G5V-1 so spínacím tranzistorom a indikačnou LED na plošnom spoji s rozmermi 26,5mm x 26,5mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech). Napájanie a signálový vstup je privedená

MI03 Řadič dvou krokových motorů

Základom modulu ovládača dvoch krokových motorov MI03 je dvojica integrovaných obvodov L6228 a jednočipový mikropočítač ATmega48PA (AVR). AVR komunikuje s nadradeným systémov cez zbernicu I2C, a riadi obe obvody L6228. Obvod L6228 je DMOS ovládač

MI04 Řadič stejnosměrných motorů 4x4

K modul MI04 je možné pripojiť štyri jednosmerné motory a štyri inkrementálne enkódery. MI04 dokáže na základe informácie z inkrementálnych enkóderov nezávisle regulovať ot otáčky všetkých štyroch motorov. Hlavnými časťami modulu MI04 je dvojica dvojitých

MI05 Pasivní I2C hub

Modul MI05 je pasívny I2C hub. Modul je určený na rozšírenie počtu I2C rozhraní modulu jBotBrain II. Senzory pripojené k MI05 sú napájané z modulu jBotBrain II. Konektory SV1 – SV5 sú zapojené „1:1“. Jeden z týchto konektorov je potrebné pripojiť

Stránky