MD02 Relé

Kategorie: MD (modul)

Modul MD02 je miniatúrne signálové relé OMRON G5V-1 so spínacím tranzistorom a indikačnou LED na plošnom spoji s rozmermi 26,5mm x 26,5mm, a s montážnymi otvormi v rastri 10mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech). Napájanie a signálový vstup je privedená na trojpinový konektor NSL25–3 (SL1). Spínací kontakt relé je zapojený medzi konektory X1 a X2. Maximálny prúd, ktorý môže pretekať kontaktom relé je 1A.

Základné parametre modulu MD02 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <15 mA
Pracovní teplota –40 .. 125 °C

Ke stažení

PDF dokumentace: 

Příklad Java

package jBotBrain2.MD02Example;
import jBotBrain2.hw.*;

public class MD02ExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 300);
    
    int delay = 1000; // Prodleva v milisekundach
    int pin = 0; // Pin, ke kteremu je rele MD02 pripojeno (zde OUT1)
    boolean state = true; // Vychozi stav (zapnuto)
    while (true) {
      DigitalOutput.PINS[pin].setValue(state);
      state = !state; // Negace hodnoty
      Thread.sleep(delay);
    }
  }
}