MI07 RGB LED

Kategorie: MI (inteligentní modul)

Modul MI07 je RGB LEDOVA-10, ktorá je pripojená k jednočipovému mikropočítaču ATmega48PA (AVR). OVA-10 je RGB LED, teda tri LED v jednom puzdre (červená, zelená a modrá). AVR riadi svietivosť jednotlivých LED a komunikuje s nadradeným systémom cez rozhranie I2C. Zmenou pomeru svietivostí LED dokáže MI07 svietiť rôznymi farbami podľa farebného modelu RGB.

Rozmery plošného spoja MI07 sú 46,5mm x 26,5mm. Montážne otvory s priemerom 4,2mm sú rozmiestnené v rastri 10mm (podľa kovového konštrukčného systému Eitech).

Komunikačným rozhraním modulu MI07 je rozhranie I2C vyvedené spolu so vstupom napájania na 6-pinový konektor MLW06 (SV51).

Základné parametre modulu MI07 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Odběr <40 mA
Pracovní teplota –20 .. 85 °C

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: 

Příklad Java

/*
 * Jednoduchy svetelny efekt
 */
package jBotBrain2.RgbLedExample;
import jBotBrain2.hw.*;
import jBotBrain2.devices.RgbLed;

public class RgbLedExampleMain {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Led.GREEN1.set(Led.MODE_BLINK, 200);

    RgbLed led = new RgbLed();
    int r, g, b;
    while (true) {
      for (r = 0; r <= 100; r += 10) {
        for (g = 0; g <= 100; g += 10) {
          for (b = 0; b <= 100; b += 10) {
            led.set(r, g, b);
            Thread.sleep(4); // Celkem 4*10^3 ms = 4 s
          }
        }
      }
    }
  }
}