MI08 Aktvní I2C hub

Kategorie: MI (inteligentní modul)

Modul MI08 je aktívny I2C hub. Modul jeurčený na rozšírenie počtu I2C rozhraní modulu jBotBrain II. MI08 má vlastný zdroj 5V napájania pre napájanie pripojených modulov a senzorov.Maximálny napájací prúd modulov a senzorov je obmedzený elektronickou poistkou na 1A. Napájací adaptér (9V) sa pripája na konektor X3. Konektory SV1 – SV5 sú zapojené „1:1“. Jeden z týchto konektorov je potrebné pripojiť k modulu jBotBrain II. Na zvyšné štyri je možné pripojiť I2C senzory a moduly Mechatronic Education. Indikačná LED (LED1) svieti, ak je ku konektoru X3 pripojené napájacie napätie z adaptéra.

Základné parametre modulu MI08 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parametr Hodnota Jednotka
Napájecí napětí 5 V
Max. odběr <1 A (podle připojených modulů)

Ke stažení

SKP model: 
PDF dokumentace: